Asset Publisher Asset Publisher

Kontakty Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

Headquarters Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
13 461 10 31

Tel IP: 3403100
Wew: *100
13 461 10 33

ul. Rynek 6

38-700 Ustrzyki Dolne

NIP 689-000-11-65 REGON 370014490

BANK BNP PARIBAS BANK POLSKA  19 2030 0045 1110 0000 0077 8770

Nadleśniczy
Maciej Szpiech
13 461 10 31
Kom: 883 009 909
Tel IP: 3403121
Wew: *121
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu
Kazimierz Suchy
13 461 10 31
Kom: 884 002 422
Tel IP: 3403311
Wew: *311
Zastępca Nadleśniczego ds. stanu posiadania i zamówień publicznych
Paweł Bednarczyk
13 461 10 31
Kom: 606 933 376
Tel IP: 3403312
Wew: *312
Główny Księgowy
Beata Chorzępa
13 461 10 31
Kom: 665 663 208
Tel IP: 3403611
Wew: *611
Sekretarz
Bartosz Janc
13 461 10 31
Kom: 693 600 194
Tel IP: 3403671
Wew: *671

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Paweł Podkowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 13 461 72 11
Kom: 600 855 242
Tel IP: 3403221
Wew: *221
Wojciech Zahaczewski
Straznik Leśny
Phone number: 602 360 973

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Tomasz Puszczałowski
Inżynier Nadzoru - Obręb Brzegi
Phone number: 602 359 868
Tel IP: 3403211
Wew: *211
Stanisław Lach
Inżynier Nadzoru - Obręb Stefkowa
Phone number: 600 855 208
Tel IP: 3403212
Wew: *212
Anna Kulik-Wolniewicz
Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: 604 482 259
Tel IP: 3403131
Wew: *131

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Bożena Tkacz-Zaletańska
Specjalista ds. hodowli lasu
Phone number: 693 600 190
Tel IP: 3403331
Wew: *331
Wioletta Flis
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, edukacji leśnej, łowiectwa
Phone number: 693 600 192
Tel IP: 3403332
Wew: *332
Natalia Margas
Specjalista SL ds. handlu, marketingu i gospodarki drewnem
Phone number: 13 461 48 34
Kom:600 855 148
Tel IP: 3403333
Wew: *333
Ewa Pasionek
Specjalista SL. ds. użytkowania lasu
Phone number: 531 503 502
Tel IP: 3403334
Wew: *334
Sebastian Wójtowicz
Specjalista SL. ds. stanu posiadania i administracji SILP
Phone number: 883 100 785
Tel IP: 3403335
Wew: *335
Monika Wójcik
Specjalista SL. ds. zamówień publicznych
Phone number: 693 600 193
Tel IP: 3403336
Wew: *336

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Danuta Zdrzałek
Starszy księgowy
Phone number: 883 100 525
Tel IP: 3403612
Wew: *612
Zbigniew Urban
Starszy księgowy
Phone number: 883 100 563
Tel IP: 3403615
Wew: *615
Krystyna Józefczyk
Starszy księgowy
Phone number: 883 100 645
Tel IP: 34032616
Wew: *616
Estera Heichel
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: 883 100 978
Tel IP: 3403614
Wew: *614
Ewelina Wójtowicz
Referent ds. księgowych
Phone number: 883 100 031
Tel IP: 3403674
Anna Łukacz-Bem
Referent ds. księgowych
Phone number: 883 100 958
Tel IP: 3403613

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Edyta Dziwisz
Specjalista ds. administracji
Phone number: 883 100 485
Tel IP: 3403672
Wew: *672
Marcin Długi
Referent ds. administracji
Phone number: 660 537 941
Tel IP: 3403675
Wew: *675
Agnieszka Czeżyk-Wójtowicz
Referent ds. administracji
Phone number: 883 900 032
Adam Markowicz
Starszy Specjalista ds. admnistracji
Phone number: 693 600 195
Tel IP: 3403673
Wew: *673

DANE OSOBOWE

Arkadiusz Kępski
Inspektor Ochrony Danych (IOD)