Asset Publisher Asset Publisher

ŚWIATOWY DZIEŃ MOKRADEŁ

Na świecie i w Polsce w dniu 2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł.

Inaczej nazywany Światowym Dniem Obszarów Wodno-Błotnych, Światowym Dniem Terenów Podmokłych, Międzynarodowym Dniem Mokradeł upamiętnia podpisanie konwencji ramsarskiej 2 lutego 1971 roku. Porozumienie miało na celu ochronę terenów wodno-błotnych (w tym ptactwa zamieszkującego te tereny) i podnoszenie świadomości w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej terenów podmokłych – bagien, torfowisk, wód śródlądowych  itd. Na terenie Polski trzynaście obszarów jest wpisanych na listę konwencji ramsarskiej.

Lasy Państwowe realizują program małej retencji górskiej i nizinnej, której celem jest zatrzymanie lub spowalnianie spływu wód w obrębie małych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Jednym z działań jest np. budowa bezodpływowych zbiorników retencyjnych.

Tekst i zdjęcia: Marcin Plaza
Specjalista SL ds. użytkowania lasu