Asset Publisher Asset Publisher

— 20 Items per Page
Zeige 20 Ergebnisse.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Elektroniczna Skrzyna Podawcza Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

Elektroniczna Skrzyna Podawcza Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA NADLEŚNICTWA USTRZYKI DOLNE

 

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest - /pgl_lp_0403/SkrytkaESP

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

W celu złożenia wniosku do Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl.
  (Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.).
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:00 – 15:00 do Sekretariatu mieszczącego się w siedzibie Nadleśnictwa przy ul. Rynek 6 w Ustrzykach Dolnych, na następujących nośnikach danych:
  1. Pamięć masowa USB
  2. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF, XPS, XLS
  2. ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.