Asset Publisher Asset Publisher

LETNIE SPOTKANIE

W czwartek (06.08.2015 r.) w siedzibie nadleśnictwa gościliśmy dzieci i młodzież, które w ramach kolonii spędzają wakacje w Ustrzykach Dolnych.

Dzieci i ich opiekunowi wysłuchali prelekcji Wioletty Flis na temat organizacji Lasów Państwowych oraz walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. Dowiedzieli się jakie zadania związane z pozyskaniem i sprzedażą drewna, hodowlą i ochroną lasu, łowiectwem oraz ochroną przyrody realizują leśnicy z ustrzyckiego nadleśnictwa.

Inżynier Nadzoru Tomasz Puszczałowski  przybliżył słuchaczom zagadnienia związane z codzienną pracą leśnika. Zaprezentował m.in. narzędzia i sprzęt - rejestrator leśniczego, średnicomierz (klupę), numerator itd. jakiego używają leśnicy wykonując powierzone zadania w przydzielonych leśnictwach.

Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali foldery promujące Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne.

Tekst i zdjęcia:
Marcin Plaza