Asset Publisher Asset Publisher

Chroniona brodaczka

Jednym z gatunków będących w Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową i objętych na stanowiskach naturalnych ochroną strefową jest brodaczka zwyczajna. Gatunek ten występuje na terenie nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

NADRZEWNY POROST

            Brodaczka zwyczajna (Usnea filipendula) według obecnie obowiązującego podziału taksonomicznego zaliczana jest do gromady porostów, królestwa grzybów. Porost to nic innego jak symbioza (współżycie) glonu z grzybem. Proces powstawania porostu nazywamy lichenizacją, a synonimem nazwy porost jest grzyb lichenizowany. Symbioza ta przynosi obopólne korzyści - grzyb korzysta z węglowodanów wytworzonych w procesie fotosyntezy przez glony, z kolei glon uzyskuje osłonę oraz wodę z solami mineralnymi pobieranymi z środowiska przez partnera grzybowego. Brodaczka jest porostem nadrzewnym – występuje zarówno na drzewach iglastych jak i liściastych. Plecha przyjmuje formę brodatych, gęsto rozgałęzionych, nitkowatych gałązek barwy od szarej do szarozielonej, tworzących „brodę".  

OCHRONA STREFOWA

            Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dziko występujących grzybów objętych ochroną brodaczka zwyczajna jest pod ścisłą ochroną gatunkową. Dodatkowo miejsca występowania obejmuje się ochroną strefową w promieniu do 50 m od granic stanowiska. Według Czerwonej listy roślin i grzybów Polski brodaczka jest gatunkiem narażonym na wyginięcie (UV). W nadleśnictwie Ustrzyki Dolne na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie ustanowiono w 2012 roku dwie strefy ochrony dla tego gatunku. Stanowiska te znajdują się w drzewostanach jodłowych z domieszką świerka, buka i innych gatunków liściastych. Brodaczka zwyczajna będąca epifitem (gatunek nadrzewny) występuje w ustrzyckich lasach na drzewach liściastych m.in. jaworach i jesionach. Drzewa te jak również fragmenty drzewostanów bezpośrednio przylegające do stanowisk brodaczki są wyłączone z użytkowania i nie wykonuje się w nich wycinki drzew.

BIOINDYKATOR I NIE TYLKO

            Porosty są dobrymi bioindykatorami, czyli gatunkami wskaźnikowymi określającymi czystość powietrza atmosferycznego. Brodaczka zwyczajna zalicza się do tych gatunków porostów, które występują w miejscach o bardzo czystym powietrzu nieskażonym przez zanieczyszczenia przemysłowe. Ponadto związki chemiczne zawarte w brodaczce tzw. „kwasy porostowe" są wykorzystywane w medycynie i farmacji. Plecha brodaczki zawiera m.in. kwas usninowy, który ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, przeciwpasożytnicze, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwnowotworowe itp. Już w starożytności Hipokrates („ojciec medycyny") zalecał stosowanie plechy brodaczki w zwalczaniu „chorób kobiecych". Obecnie w handlu zagranicznym jest wiele preparatów np. do leczenia infekcji układu moczowego czy nieżytów układu oddechowego wykorzystujących związki zawarte w brodaczce i innych porostach. Dzięki odpowiednim warunkom mikroklimatycznym i mikrosiedliskowym brodaczka zwyczajna spotykana jest na terenie nadleśnictwa Ustrzyki Dolne na kilku dobrze zachowanych stanowiskach. Ochrona takich miejsc jest jednym z elementów trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe.

W ostatnim czasie w „Podkarpackim Głosie Lasu" (nr 4/2013) ukazał się artykuł na temat brodaczki zwyczajnej, który można pobrać z naszej strony internetowej.

Artykuł

Tekst:

Marcin Plaza