Lista aktualności Lista aktualności

Szkody łowieckie

Uwaga - ważna informacja. W związku ze zmianą ustawy Prawo Łowieckie - od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wnioski o szacowanie szkód łowieckich składa się do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Składanie wniosków

Na podstawie art. 46. 3. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. O zmianie ustawy - prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (dz.u. 2018 poz. 651)

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek powienien zawierać:

1. Imię nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych

2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody

3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego