Lista aktualności Lista aktualności

Czasowe zamknięcie szlaku turystycznego [Leś. Łodyna]

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne informuje o czasowym zamknięciu niebieskiego szlaku turystycznego położonego na północnym stoku Laworty. 

Zamknięcie trasy obowiązywać będzie od dnia 08.02.2024 r do 30.03.2024r.

Zamkniecie trasy podyktowane jest koniecznością przeprowadzenia
w drzewostanie, przez który przebiega cięć pielęgnacyjnych, mających na celu  poprawę ich odporności na czynniki atmosferyczne, zdrowotności
i jakości, a przede wszystkim bezpieczeństwa publicznego.

Teren przeprowadzania prac w początkowym przebiegu trasy został oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Dodatkowo wyznaczono obejście  oznakowane w trenie taśmami ostrzegawczymi, strzałkami kierunkowymi oraz zamieszczono mapki sytuacyjne z jego przebiegiem.

Nadleśnictwo dołoży wszelkich starań aby przywrócić możliwość korzystania z trasy w sezonie wiosennym.