Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

NADLEŚNICTWO USTRZYKI DOLNE

NADLEŚNICTWO USTRZYKI DOLNE

Nadleśnictwo prowadzi zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną.

1. Las miejscem pracy.

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne współpracuje z ponad 20 przedsiębiorstwami leśnymi, które świadczą usługi leśne na rzecz nadleśnictwa. Firmy te zatrudniają łącznie ponad 100 osób. Kilkaset osób znajduje zatrudnienie w sektorze pokrewnym m.in. w zakresie usług związanych z transportem  drewna, w zakładach przetwórstwa drzewnego itd. Ponad 200 firm ma podpisane umowy na odbiór drewna z naszego nadleśnictwa, w tym spora liczba kontrahentów to lokalni odbiorcy mający zakłady zlokalizowane na terenie Bieszczad.

2. Dofinansowanie do dróg lokalnych.

W ostatnich kilku latach Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne dofinansowało remonty dróg lokalnych (powiatowych i gminnych) na kwotę ponad 1,2 mln zł.

3. Lasy certyfikowane.

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne posiada certyfikat PEFC, który potwierdza prowadzenie prawidłowej i zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi.

4. Współpraca z samorządami i innymi grupami lokalnymi.

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne współpracuje z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie m.in. promowania walorów przyrodniczych i turystycznych regionu. Prowadzi edukację przyrodniczo-leśną społeczeństwa - dzieci, młodzieży, dorosłych. Przystępuje do wspólnych projektów dofinansowywanych z różnych źródeł zewnętrznych.

5. Las dostępny dla wszystkich.

Na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne znajdują się 3 miejsca biwakowania, ponad 600 km szlaków turystycznych w lasach oraz ścieżka edukacyjna na stokach Żukowa długości 3,5 km. Większość z nich była finansowana ze środków nadleśnictwa.

6. Ochrona przyrody.

Na terenie będącym w zarządzie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne znajduje się:

- 5 rezerwatów przyrody, które zajmują łącznie prawie 400 ha,

- Park Krajobrazowy Gór Słonnych  na powierzchni ponad 12 tys. ha,

- Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu na powierzchni ponad 11 tys. ha,

- Obszar Natura 2000 "Góry Słonne" na powierzchni ponad 12 tys. ha i "Moczary" na powierzchni ponad 1 tys. ha,

- 20 drzew pomnikowych i 1 pomnik przyrody nieożywionej,

- kilka stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania zwierząt i grzybów.