Rezerwaty przyrody

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Ustrzyki Dolne znajduje się 5 rezerwatów przyrody, które zajmują łącznie powierzchnię prawie 400 ha.

Parki krajobrazowe

Na obszarze Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne znajduje się Park Krajobrazowy Gór Słonnych.

Obszary chronionego krajobrazu

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu swą częścią wschodnią zajmuje środkową i południową część nadleśnictwa.

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 tworzy się w celu zachowania szczególnie cennych i zagrożonych składników różnorodności biologicznej danego regionu biogeograficznego.

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne występują zarówno pomniki przyrody żywej jak i nieożywionej.

Ochrona strefowa

Na terenie nadleśnictwa znajduje się kilka stref ochrony zwierząt i grzybów chronionych.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Czasowe zamknięcie fragmentów szlaków turystycznych w Leś. Ustajnowa

Czasowe zamknięcie fragmentów szlaków turystycznych w Leś. Ustajnowa

W związku z pracami gospodarczymi, od 2 grudnia br. wprowadza się okresowy zakaz wstępu na fragment zielonego szlaku turystycznego PTTK wraz z przebiegającym w tym miejscu szlakiem rowerowym oraz trasą ścieżki dydaktycznej ,,Na stokach Żukow” Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, wyznaczonych na terenie Leśnictwa Ustjanowa w oddziałach leśnych, tj.: 258, 259 i 260 (na załączniku graficznym –kolor czerwony).

W terenie wyznaczono obejście - ich przebieg obrazuje załączony szkic.

Zakaz wstępu będzie obowiązywał do 31.12.2020 r., za utrudnienia przepraszamy.