Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Informationen zur Organisation der Jagd in der Jagdsaison 2021-2022

Lieber J盲ger

Der Waldbezirk Ustrzyki Dolne teilt mit, dass die Regeln f眉r den Verkauf der Jagd in staatlichen Waldzentren in der Regionalna Dyrekcja Las贸w Pa艅stwowych w Kro艣nie (OHZ LP), ab dem 1 Juni 2020 ge盲ndert wurden.

Wir laden alle J盲ger ein, im Ustrzyki Dolne Forest District zu jagen.

Angebotsdetails sind beigef眉gt

Polecane artyku艂y Polecane artyku艂y

Powr贸t

Nasze Lasy

Nasze Lasy

Nadle艣nictwo Ustrzyki Dolne zajmuje powierzchni臋 ponad 24 tys. ha. Podzielone jest na dwa obr臋by le艣ne - Brzegi i Stefkowa, w sk艂ad kt贸rych wchodzi 18 le艣nictw i jeden o艣rodek hodowli zwierzyny (OHZ).

Przynale偶no艣膰 do krainy, dzielnicy przyrodniczo-le艣nej i mezoregion贸w
Obszar nadle艣nictwa Ustrzyki Dolne, wed艂ug rejonizacji przyrodniczo-le艣nej, po艂o偶ony jest w:
    1. Krainie Karpackiej (VIII),
    2. Dzielnicy Pog贸rza 艢rodkowobeskidzkiego (VIII.2),
    3. Mezoregionie Pog贸rza Przemyskiego (VIII.2.d),
    4. Dzielnicy Bieszczad贸w (VIII.3),
    5. Mezoregionie Bieszczad贸w (VIII.3.a).


Wed艂ug podzia艂u Polski na jednostki fizyczno鈥揼eograficzne (J. Kondracki 2002), omawiany teren le偶y w:
    1. Obszarze: Europy Zachodniej,
    2. Podobszarze: Karpat, Podkarpacia i Niziny Pano艅skiej(5),
    3. Prowincji: Karpat Wschodnich (52),
    4. Podprowincji: Beskid贸w Wschodnich (522),
    5. Makroregionie: Beskid贸w Lesistych (522.1),
        a. Mezoregionie: G贸r Sanocko-Turcza艅skich (522.11),
        b. Mezoregionie: Bieszczad贸w Zachodnich (522.12).


Po艂o偶enie geograficzne i wysoko艣ciowe
Obszar terytorialnego zasi臋gu dzia艂ania nadle艣nictwa le偶y mi臋dzy 24o23' a 24o43' d艂ugo艣ci geograficznej wschodniej oraz mi臋dzy 49o18' a 49o36' szeroko艣ci geograficznej p贸艂nocnej. Wysoko艣膰 nad poziom morza zawiera si臋 w granicach od 320 do 910 m.

Rze藕ba terenu
Obszar nadle艣nictwa jest urozmaicony, obejmuj膮c szereg pasm g贸rskich przebiegaj膮cych z regu艂y w kierunku NW - SE. Lasy le偶膮 w silnie urze藕bionym terenie, zajmuj膮c przewa偶nie najwy偶sze wzniesienia, a w terenach ni偶szych najbardziej strome stoki. Wszystkie kompleksy le艣ne poprzecinane s膮 licznymi potokami i jarami o r贸偶nym stopniu nachylenia i r贸偶nej wystawie. Najwy偶sze wzniesienia n.p.m. omawianego terenu to: Jaworniki 鈥 910 m; 呕uk贸w 鈥 876 m; Kamienna Laworta 鈥 769 m; Halicz 鈥 762 m; Jawor 鈥 742 m; Jasie艅 鈥 734 m; Wielki Kr贸l 鈥 726 m; Brancowa 鈥 685 m; Sto偶ek 鈥 683 m; Truszowskie 鈥 675 m; Kiczera 鈥 632 m; Magura 鈥 630 m; Przys艂up 鈥 549 m.

Warunki klimatyczne
Teren Nadle艣nictwa Ustrzyki Dolne (wg Romera 1949) le偶y w strefie klimat贸w g贸rskich i podg贸rskich - typ klimatu g贸rskiego, w tym w dw贸ch podtypach:
鈥 podtypie g贸rskim,
鈥 podtypie kotlin 艣r贸dg贸rskich.
Klimat omawianego obszaru charakteryzuje si臋 bogatymi opadami, zmienn膮 temperatur膮 powietrza w zale偶no艣ci od wysoko艣ci n.p.m., kr贸tkim okresem wegetacji, d艂ugim okresem wyst臋powania przymrozk贸w oraz wyst臋powaniem silnych wiatr贸w. Przewa偶aj膮 wiatry zachodnie, po艂udniowe i po艂udniowo-wschodnie. 艢rednie sumaryczne opady roczne wynosz膮 ok. 800 mm. Najwi臋cej opad贸w notuje si臋 w okresie wegetacji, w miesi膮cach letnich. 艢rednia temperatura powietrza spada o oko艂o 0,5 掳C na ka偶de 100 metr贸w wzniesienia. 艢rednia roczna temperatura wynosi 8掳C. 艢rednia temperatura okresu wegetacyjnego wynosi 15掳C. Okres wegetacyjny trwa 5 do 6 miesi臋cy. Przymrozki p贸藕ne wyst臋puj膮 do ko艅ca maja, a wczesne od po艂owy wrze艣nia. Pokrywa 艣nie偶na zalega od pa藕dziernika do kwietnia, jej grubo艣膰 dochodzi cz臋sto do 1 metra, a miejscami do 2 metr贸w.

Warunki wodne
Nadle艣nictwo Ustrzyki Dolne le偶y w zlewniach dw贸ch m贸rz:
鈥 Morza Czarnego (ca艂a zlewnia rzeki Strwi膮偶),
鈥 Morza Ba艂tyckiego (ca艂a zlewnia rzeki San).
W zlewni Morza Czarnego le偶y wi臋kszo艣膰 las贸w obr臋bu Brzegi Dolne oraz p贸艂nocno-wschodnia cz臋艣膰 las贸w obr臋bu Stefkowa (oddz.: 1-5; 15-17;24; 107-112; 139; 140). W zlewni Morza Ba艂tyckiego le偶膮 lasy po艂o偶one na po艂udniowych stokach pasma 呕uk贸w oraz w kompleksach Sto偶ki i Dasz贸wka (le艣nictwo 艁obozew i Tele艣nica) obr臋bu Brzegi Dolne oraz wi臋ksza cz臋艣膰 las贸w obr臋bu Stefkowa (poza wymienionymi wy偶ej oddzia艂ami).

Warunki glebowe
Dominuj膮 gleby brunatne wy艂ugowane (69,79%), rzadziej wyst臋puj膮 gleby brunatne w艂a艣ciwe (16,56%) i brunatne kwa艣ne (12,74%). Nast臋pnymi pod wzgl臋dem zajmowanej powierzchni typami gleb s膮 mady i gleby rdzawe. Pozosta艂e typy gleb: rankery, gruntowoglejowe, opadowoglejowe, torfowe maj膮 niewielki udzia艂. Gleby brunatne wyst臋puj膮 na stokach o u艂atwionym odp艂ywie w贸d powierzchniowych, p艂owe - g艂贸wnie na p艂aszczyznach zr贸wna艅 wierzchowinowych, za艣 mady i gleby mu艂owe i glejowe - w dolinach rzek i potok贸w. Na wymienionych glebach wytworzy艂y si臋 bardzo 偶yzne siedliska le艣ne.