Web Content Display Web Content Display

Zamówienia publiczne

Informacje dotyczące zamówień publicznych

Szanowni Państwo

W związku z ustawowym obowiązkiem elektronizacji procesu zamówieniń publicznych, dokumenty dot. postepowań (m.in. ogłoszonie o zamówieniu, specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami i inne) publikowane są na Platformie Zakupowej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_ustrzykidolne

W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy Zakupowej możecie Państwo skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Adres strony z danymi do kontaktu:

https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt

telefon: (22) 101-02-02

adres email: cwk@platformazakupowa.pl

Informacje na temat zamówień opublikowanych sprzed 01.07.2021 znajdą Państwo pod linkiem:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzegi_dolne/zamowienia_publiczne

 

Plan zamówień publicznych na 2021 r. moga Państwo pobrać poniżej

 

Web Content Display Web Content Display

Opublikowane postępowania na zamówienia publiczne

Opublikowane postępowania na zamówienia publiczne

 

Poniżej znajdą Państwo materiały do pobrania, dotyczące opublikowanych postępowań w ramach zamówień publicznych:

ZGS.270.2.2.2021

 

1. Wykonanie i naprawa szlaków operacyjnych w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne w 2021 roku - I postępowanie [ZGS.270.2.2.2021]

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Gdzie zapalić ognisko

Gdzie zapalić ognisko

Miejsca rozpalania ognia przy obiektach rekreacyjno – wypoczynkowych na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

 

Pobierz plik z lokalizacją na telefon

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. 2020 poz. 6 z późn. zm.), w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo , a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; korzystania z otwartego płomienia oraz wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Ogień w lesie - zagrożenie dla środowiska przyrodniczego

Pożary lasów niosą ze sobą zniszczenie. Ogień niszczy glebę, ściołę, poszycie leśne i młode drzewa oraz uszkadza drzewostany dojrzałe i starodrzewy. W wyniku działania ognia, sadzonki drzew w uprawach oraz młode drzewka, nie przeżywają. Szkody u dojrzałych drzew, powstałe w wyniku obumarcia kory, łyka i drewna, są często na tyle poważne, że drzewa z czasem zamierają. W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Podczas pożaru lasu zwierzęta wpadają w popłoch. Wiele z nich traci orientację i wpada wprost w płomienie!

 

 

Poniżej prezentujemy krótki opis rozpalania ognia przy obiektach rekreacyjno – wypoczynkowych

  1. Miejsce odpoczynku – to ogólnodostępny powierzchniowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy zlokalizowany np. przy szlakach turystycznych, w miejscu gdzie może odbywać się ruch pieszy lub rowerowy. Obiekt ten jest wyposażony w infrastrukturę turystyczną. 

Lp.

Lokalizacja

Nazwa zwyczajowa

1.

Leśnictwo Żłobek oddz. 227 l

Żłobek (Na przełęczy)

2.

Leśnictwo Ustjanowa oddz. 165 d

Hoszów

3.

Leśnictwo Ustjanowa oddz. 342 g

Grabów

4.

Leśnictwo Ustjanowa oddz. 158 c

Strwiążyk

 
  1. Punkt widokowy – to punktowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy niewydzielony powierzchniowo, z którego układ wizualny obszaru widzenia dla obserwatora jest szeroki i daleki. Punkt widokowy może być wyposażony w urządzenia obsługi ruchu turystycznego oraz infrastrukturę informacyjno-porządkową.

Lp.

Lokalizacja

Nazwa zwyczajowa

1.

Leśnictwo Łobozew oddz. 280 b

Holica

2.

Leśnictwo Orelec oddz. 210 a

Kamieniołom w Bóbrce

 
  1. Zielona klasa – kubaturowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy na wolnym powietrzu, wyposażony w urządzenia i pomoce dydaktyczne, dedykowany prowadzeniu zajęć edukacyjnych.

Lp.

Lokalizacja

Nazwa zwyczajowa

1.

Leśnictwo Ustjanowa przy 260 b

Zielona klasa

 
 
Pamiętaj o przepisach!

Za rozpalanie ognisk w miejscach do tego niewyznaczonych, w związku z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych (art. 82 Kodeksu wykroczeń), grozi mandat do 500 zł bądź też może zostać skierowany wniosek do sądu o ukaranie (wówczas kara może być wyższa). Warto pamiętać, by zachowywać ostrożność związaną z ochroną przeciwpożarową podczas przebywania w lesie i na terenach przyleśnych. A mianowicie, korzystając z dróg przebiegających przez tereny leśne, nie wyrzucajmy niedopałków papierosów na ziemię bądź jezdnię. Zostawiając samochód w sąsiedztwie lasu, także dochowajmy staranności, aby nasze zachowanie nie było powodem pożaru w lesie. Nie wyrzucajmy śmieci, które również mogą być powodem pożaru. Również spacerując leśną ścieżką dydaktyczną czy szlakiem turystycznym bądźmy ostrożni.

 

     Alarmowy: 112                     GOPR: 601 100 300