Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny prowadzony przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne z siedzibą w Ustrzykach Dolnych (38-700) przy ul. Rynek 6, dalej jako "Nadleśnictwo" w celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz obszarów leśnych, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu Nadleśnictwa.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne. Z Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie można się skontaktować pod adresem e-mail iod@comp-net.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przysługujących Pani/Panu prawach z tego tytułu znajdą Państwo na stronie internetowej www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl lub w siedzibie Administratora.