Asset Publisher Asset Publisher

Kontakty Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

Headquarters Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
13 461 10 31

Tel IP: 3403100
Wew: *100
13 461 10 33

ul. Rynek 6

38-700 Ustrzyki Dolne

NIP 689-000-11-65 REGON 370014490

BANK BNP PARIBAS BANK POLSKA  19 2030 0045 1110 0000 0077 8770

Nadleśniczy
Maciej Szpiech
13 461 10 31
Kom: 883 009 909
Tel IP: 3403121
Wew: *121
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Puszczałowski
13 461 10 31
Kom: 602 359 868
Tel IP: 3403311
Wew: *311
Główny Księgowy
Beata Chorzępa
13 461 10 31
Kom: 665 663 208
Tel IP: 3403611
Wew: *611
Sekretarz
Bartosz Janc
13 461 10 31
Kom: 693 600 194
Tel IP: 3403671
Wew: *671

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Paweł Podkowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 13 461 72 11
Kom: 600 855 242
Tel IP: 3403221
Wew: *221
Hubert Strusiewicz
Podleśniczy
Phone number: 600 855 167

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Marcin Brożyna
Inżynier Nadzoru - Obręb Brzegi
Phone number: 602 360 251
Tel IP: 3403211
Wew: *211
Stanisław Lach
Inżynier Nadzoru - Obręb Stefkowa
Phone number: 600 855 208
Tel IP: 3403212
Wew: *212
Anna Kulik-Wolniewicz
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: 604 482 259
Tel IP: 3403131
Wew: *131

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Bożena Tkacz-Zaletańska
Specjalista SL ds. hodowli lasu
Phone number: 693 600 190
Tel IP: 3403331
Wew: *331
Wioletta Flis
Starszy Specjalista SL ds. ochrony lasu, łowiectwa, edukacji i zagospodarowania turystycznego
Phone number: 693 600 192
Tel IP: 3403332
Wew: *332
Natalia Margas
Specjalista SL ds. handlu, marketingu i gospodarki drewnem
Phone number: 13 461 48 34
Kom:600 855 148
Tel IP: 3403333
Wew: *333
Ewa Pasionek
Specjalista SL. ds. użytkowania lasu
Phone number: 531 503 502
Tel IP: 3403334
Wew: *334
Sebastian Wójtowicz
Specjalista SL. ds. ochrony przyrody, mapy numerycznej i administracji SILP
Phone number: 883 100 785
Tel IP: 3403335
Wew: *335
Bartosz Korczak
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Phone number: 883 100 972

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Anna Łukacz-Bem
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: 883 100 958
Tel IP: 3403613
Zbigniew Urban
Starszy księgowy
Phone number: 883 100 563
Tel IP: 3403615
Wew: *615
Krystyna Józefczyk
Starszy księgowy
Phone number: 883 100 645
Tel IP: 34032616
Wew: *616
Estera Heichel
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: 883 100 978
Tel IP: 3403614
Wew: *614
Ewelina Wójtowicz
Starszy Referent ds. księgowych
Phone number: 883 900 031
Tel IP: 3403674

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Edyta Dziwisz
Specjalista ds. administracji
Phone number: 883 100 485
Tel IP: 3403672
Wew: *672
Marcin Długi
Starszy Referent ds. administracji
Phone number: 660 537 941
Tel IP: 3403675
Wew: *675
Agnieszka Czeżyk-Wójtowicz
Starszy Referent ds. administracji
Phone number: 883 900 032
Adam Markowicz
Starszy Specjalista ds. administracji
Phone number: 693 600 195
Tel IP: 3403673
Wew: *673
Monika Wójcik
Specjalista SL. ds. zamówień publicznych
Phone number: 693 600 193
Tel IP: 3403336
Wew: *336
Weronika Mizgała
Referent ds. administracji

DANE OSOBOWE

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych (IOD)