Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zamówienia publiczne

Informacje dotyczące zamówień publicznych

Szanowni Państwo

W związku z ustawowym obowiązkiem elektronizacji procesu zamówieniń publicznych, dokumenty dot. postepowań (m.in. ogłoszonie o zamówieniu, specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami i inne) publikowane są na Platformie Zakupowej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne pod adresemi:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-ustrzyki-dolne/zamowienia-publiczne

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_ustrzykidolne

W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy Zakupowej możecie Państwo skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Adres strony z danymi do kontaktu:

https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt

telefon: (22) 101-02-02

adres email: cwk@platformazakupowa.pl

Informacje na temat zamówień opublikowanych sprzed 01.07.2021 znajdą Państwo pod linkiem:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzegi_dolne/zamowienia_publiczne

 

Plan zamówień publicznych na 2021 r. moga Państwo pobrać poniżej

 

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Opublikowane postępowania na zamówienia publiczne

Opublikowane postępowania na zamówienia publiczne

 

Poniżej znajdą Państwo materiały do pobrania, dotyczące opublikowanych postępowań w ramach zamówień publicznych:

ZGS.270.2.2.2021

 

1. Wykonanie i naprawa szlaków operacyjnych w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne w 2021 roku - I postępowanie [ZGS.270.2.2.2021]

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Gdzie zapalić ognisko

Gdzie zapalić ognisko

Miejsca rozpalania ognia przy obiektach rekreacyjno – wypoczynkowych na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

 

Pobierz plik z lokalizacją na telefon

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. 2020 poz. 6 z późn. zm.), w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo , a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; korzystania z otwartego płomienia oraz wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Ogień w lesie - zagrożenie dla środowiska przyrodniczego

Pożary lasów niosą ze sobą zniszczenie. Ogień niszczy glebę, ściołę, poszycie leśne i młode drzewa oraz uszkadza drzewostany dojrzałe i starodrzewy. W wyniku działania ognia, sadzonki drzew w uprawach oraz młode drzewka, nie przeżywają. Szkody u dojrzałych drzew, powstałe w wyniku obumarcia kory, łyka i drewna, są często na tyle poważne, że drzewa z czasem zamierają. W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Podczas pożaru lasu zwierzęta wpadają w popłoch. Wiele z nich traci orientację i wpada wprost w płomienie!

 

 

Poniżej prezentujemy krótki opis rozpalania ognia przy obiektach rekreacyjno – wypoczynkowych

  1. Miejsce odpoczynku – to ogólnodostępny powierzchniowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy zlokalizowany np. przy szlakach turystycznych, w miejscu gdzie może odbywać się ruch pieszy lub rowerowy. Obiekt ten jest wyposażony w infrastrukturę turystyczną. 

Lp.

Lokalizacja

Nazwa zwyczajowa

1.

Leśnictwo Żłobek oddz. 227 l

Żłobek (Na przełęczy)

2.

Leśnictwo Ustjanowa oddz. 165 d

Hoszów

3.

Leśnictwo Ustjanowa oddz. 342 g

Grabów

4.

Leśnictwo Ustjanowa oddz. 158 c

Strwiążyk

 
  1. Punkt widokowy – to punktowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy niewydzielony powierzchniowo, z którego układ wizualny obszaru widzenia dla obserwatora jest szeroki i daleki. Punkt widokowy może być wyposażony w urządzenia obsługi ruchu turystycznego oraz infrastrukturę informacyjno-porządkową.

Lp.

Lokalizacja

Nazwa zwyczajowa

1.

Leśnictwo Łobozew oddz. 280 b

Holica

2.

Leśnictwo Orelec oddz. 210 a

Kamieniołom w Bóbrce

 
  1. Zielona klasa – kubaturowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy na wolnym powietrzu, wyposażony w urządzenia i pomoce dydaktyczne, dedykowany prowadzeniu zajęć edukacyjnych.

Lp.

Lokalizacja

Nazwa zwyczajowa

1.

Leśnictwo Ustjanowa przy 260 b

Zielona klasa

 
 
Pamiętaj o przepisach!

Za rozpalanie ognisk w miejscach do tego niewyznaczonych, w związku z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych (art. 82 Kodeksu wykroczeń), grozi mandat do 500 zł bądź też może zostać skierowany wniosek do sądu o ukaranie (wówczas kara może być wyższa). Warto pamiętać, by zachowywać ostrożność związaną z ochroną przeciwpożarową podczas przebywania w lesie i na terenach przyleśnych. A mianowicie, korzystając z dróg przebiegających przez tereny leśne, nie wyrzucajmy niedopałków papierosów na ziemię bądź jezdnię. Zostawiając samochód w sąsiedztwie lasu, także dochowajmy staranności, aby nasze zachowanie nie było powodem pożaru w lesie. Nie wyrzucajmy śmieci, które również mogą być powodem pożaru. Również spacerując leśną ścieżką dydaktyczną czy szlakiem turystycznym bądźmy ostrożni.

 

     Alarmowy: 112                     GOPR: 601 100 300