Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Planowane efekty

Najistotniejszym rezultatem projektu będzie ilość zretencjonowanej wody oraz liczba wykonanych obiektów retencyjnych i kompleksowych zadań.

 

WSKAŹNIKI

  • Wskaźnik rezultatu bezpośredniego (wskaźnik strategiczny):

objętość retencjonowanej wody: 400 tys. m³

  • Wskaźnik produktu:

pojemność obiektów małej retencji: 890 tys. m³

  • Wskaźnik produktu:

liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ: 1 086 szt.

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige