Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona strefowa

Ochrona strefowa

Na terenie nadleśnictwa znajduje się kilka stref ochrony zwierząt i grzybów chronionych.

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów na terenie nadleśnictwa wyznaczone zostały strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania m.in. dla:

- ptaków (orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny),

- grzybów (granicznik płucnik).


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Rezerwat "Bobry w Uhercach" posprzątany

Rezerwat "Bobry w Uhercach" posprzątany

W dniu 27 kwietnia br. z okazji obchodów Dnia Ziemi, osadzeni z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych po raz kolejny porządkowali rezerwat "Bobry w Uhercach w Leśnictwie Orelec.

 

Zebrano ponad 20 ogromnych worów śmieci oraz opony samochodowe, wyrzuconych  w tym miejscu najprawdopodobniej przez miejscową ludność.

 

Wspólne działania nadleśnictwa i zakładu karnego są efektem podpisania w 2021 roku porozumienie pomiędzy Józefem Kubicą Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Jackiem Kitlińskim Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej, które umożliwia kierowanie osadzonych do pracy w lasach (Więcej na ten temat: https://youtu.be/kZ31KN0UCw4 ).

 

Dziękujemy wychowawcy Panu Krzysztofowi Gierula i Panom osadzonym za udział w sprzątaniu i rzetelnie wykonaną pracę oraz Gminie Olszanica, która jeszcze w tym samy dniu odebrała zebrane śmieci!

 

 

Zdj. Krzysztof Gierula