Asset Publisher Asset Publisher

Obszar chronionego krajobrazu

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu swą częścią wschodnią zajmuje środkową i południową część nadleśnictwa.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., z późniejszymi zmianami „obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych".

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1972 roku. Aktualnie powierzchnia obszaru wynosi 98595 ha. Interesująca budowa geologiczna związana z urozmaiconą rzeźbą terenu, naturalny charakter leśnych i nieleśnych zbiorowisk roślinnych, bogata flora i fauna oraz liczne obiekty kultury materialnej i zabytki budownictwa sakralnego tworzą atrakcyjny i niepowtarzalny charakter Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Akcja #sadziMy

Akcja #sadziMy

Rusza czwarta edycja Akcja #sadziMy Już w najbliższy czwartek i piątek (29 i 30 września 2022), włączamy się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY. Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne przygotowało sadzonki buka, które będzie można odebrać w godzinach 9-15 w namiocie przy siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne – do wyczerpania zapasów!!! Sadzonki nie koniecznie trzeba posadzić w lesie. Mogą one znaleźć swoje miejsce w ogrodzie lub na działkach. Zapraszamy !