Aktualności

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne zaprasza do złożenia oferty pisemnej na dzierżawę działki ewid. nr 132/2 w miejscowości Teleśnica Oszwarowa.

Współpraca

Nadleśnictwo prowadzi współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami publicznymi.

Reklama

Nadleśnictwo prowadzi zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną.