Aktualności

7 marca wystartowała kolejna edycja konkursu „Sportowa Natura”. Lasy Państwowe łącza siły z klubami sportowymi i wspólnie zachęcają do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Najciekawsze pomysły będą nagrodzone kwotą do 10 tys. zł.

Zakaz wstępu do lasu

Informuję, że wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu na wydzielenie leśne 159 -a, przez który przebiega fragment czerwonego szlaku turystycznego oraz ścieżki rowerowej biegnących szczytem góry Mały Król w Leśnictwie Ustjanowa (lokalizacja wg załącznika graficznego – linia czerwona przerywana). Czasowe wyłączenie ww. szlaku spowodowane jest planowanym rozpoczęciem prac leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna w tym wydzieleniu.

Współpraca

Nadleśnictwo prowadzi współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami publicznymi.

Reklama

Nadleśnictwo prowadzi zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Czasowe zamknięcie szlaku turystycznego

Czasowe zamknięcie szlaku turystycznego

Informuję, że wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu na wydzielenie leśne 201 -c w Leśnictwie Orelec

Informuję, że wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu na wydzielenie leśne 201 -c w Leśnictwie Orelec, przez które przebiegają fragmenty szlaków oznaczone w terenie jako zielone i czerwone trójkąty prowadzone do m. Bóbrka (lokalizacja wg załącznika graficznego – linia czarna przerywana). Czasowe wyłączenie ww. szlaków spowodowane jest planowanym rozpoczęciem prac leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna w tym wydzieleniu. Na załączniku graficznym zawarto propozycję (linia brązowa przerywana), tymczasowego obejścia zamkniętego odcinka, która pozwoli na bezpieczne kontynuowanie wycieczek i spacerów.

 

Zakaz będzie obowiązywać od dnia 20.10.2022 r. do 30.11.2022 r.
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne dołoży wszelkich starań, aby zamknięty fragment
tras przywrócić jak najszybciej do ruchu turystycznego.