Asset Publisher Asset Publisher

DARY LASU

W lesie owocują krzewy i krzewinki. Zapraszamy do zbioru owoców runa leśnego.

Na skraju lasu i w miejscach prześwietlonych owocują maliny i jeżyny. W borach iglastych można zbierać owoce borówki czarnej potocznie nazywanej jagodą. W tym roku obrodziła czereśnia ptasia (trześnia) i wiele innych gatunków drzew i krzewów leśnych.

Pamiętajmy o zasadach obowiązujących przy zbiorze płodów runa leśnego:

1. Zbiór płodów runa leśnego na własne potrzeby dopuszczony jest w lasach nie objętych stałym lub okresowym zakazem wstępu.
2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
1) uprawy leśne do 4 m wysokości;
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
3) ostoje zwierząt;
4) źródliska rzek i potoków;
5) obszary zagrożone erozją.
3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

ZAPRASZAMY DO LASU!!!

Tekst i zdjęcia: Marcin Plaza