Asset Publisher Asset Publisher

AGROBIESZCZADY 2015

Po raz kolejny Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne brało czynny udział w Agrobieszczadach.

XX Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa AGROBIESZCZADY 2015 odbyły się w dniach 1-2 sierpnia w Lesku. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie pełniła rolę współorganizatora imprezy.

Pracownicy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne przygotowali postery dotyczące ochrony przyrody w lasach i na obszarach Natura 2000. Prowadzili również zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dla zwiedzających przygotowane zostały foldery i widokówki na temat nadleśnictwa jak również inne gadżety promujące Lasy Państwowe.