Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zamknięciu przetargu na sprzedaż siatki leśnej

Sprzedaż siatki leśnej

                                                                                          Ustrzyki Dolne,04.09.2020 r.

Zn.Spr.SA.234.2.1.2020

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU

PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MIENIA

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, działając na podstawie postanowienia  pkt. 10.3 z OGŁOSZENIA

O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MIENIA z dnia 27.08.2020 r. oraz na podstawie przepisu § 13 pkt 9 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa,  (Dz.  U. 2019 r., poz. 2004) informuje że zamyka postepowanie przetargowe na sprzedaż siatki leśnej pochodzącej z demontażu upraw leśnych.

 

Oryginał podpisał:

 

                                                                                Maciej Szpiech