Lista aktualności Lista aktualności

BIESZCZADZKIE LASY DAWNIEJ I DZIŚ

Zarys historii bieszczadzkich lasów możemy znaleźć w prezentacji przygotowanej na zlecenie naszego nadleśnictwa.

Zapraszamy do obejrzenia całej prezentacji.

Historyk regionalny Pan Bogusław Augustyn na zlecenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne przygotował prezentację multimedialną na temat historii bieszczadzkich lasów pt. „Bieszczadzkie lasy dawniej i dziś".

W prezentacji zostały przedstawione wątki związane m.in. z:

- wycinką i karczowaniem lasów na terenie Bieszczadów w XV i XVI wieku, kiedy to obszar ten był zasiedlany przez pasterzy wołoskich,

- nazewnictwem tutejszych miejscowości,

- rozwojem gospodarki leśnej w bieszczadzkich lasach,

- budową wąskotorowych kolejek leśnych i transportem drewna itd.

Więcej ciekawych informacji na temat historii naszego nadleśnictwa można przeczytać w publikacji pt.

„Zarys dziejów Nadleśnictwa Berehy do 1951 r." (M. Augustyn. 2011. Bieszczad 17. 167-188).

Tekst: Marcin Plaza
Specjalista SL ds. użytkowania lasu